Geplaatst op 4 Reacties

Slecht humeur

🇾🇪 Ons mens was vandaag een beetje chagrijnig en verdrietig. Het is soms ook niet gemakkelijk om positief te blijven gedurende deze corona crisis, dat begrijpen wij wel. Gelukkig waren wij er om haar een beetje op te vrolijken, te troosten, en om ervoor te zorgen dat er genoeg tissues waren om eventuele tranen te drogen.

🇬🇧 Our human is a bit cranky and sad today. It is not easy to always remain positive during this corona crisis, we understand that very well. Fortunately we are there to cheer her up a bit, comfort her, and to make sure there are tissues enough to dry some tears when neccesary.

Geplaatst op 2 Reacties

Sssssst

🇾🇪 Sssssst, ons mens werkt thuis dus we moeten stil zijn en haar niet storen. Het is een goed moment om wat boeken te lezen.

🇬🇧 Sssssssh, our human is working at home so we have to be quiet and not disturb her. It’s a good time to read some books.

Geplaatst op 2 Reacties

Speciale tekening

🇾🇪 Hoi vrienden, hopelijk is iedereen in orde. Ik kom net terug uit het bos waar ik met mijn mens en mijn hondenvrienden was. Het was heel leuk. We hebben verstoppertje gespeeld, maar mijn hondenvrienden konden me niet vinden, volgens mij was er iets niet in orde met hun neusjes. Daarna heb ik een tekening gemaakt in het zand speciaal voor alle mensen die zo goed voor ons zorgen tijdens de corona crisis, en daarna heb ik nog een beetje gemediteerd terwijl ik naar de vogeltjes luisterde. Mijn mens heeft een filmpje gemaakt toen ik verstoppertje speelde met mijn hondenvrienden, die staat helemaal onderaan.

🇬🇧 Hi friends, hopefully everyone is doing fine. I just came back from the forest where I spend some time with my human and my dog friends. It was very nice. We played hide and seek, but my dogfriends could not find me, I think something was wrong with their noses. Then I made a drawing in the sand especially for all the people who take such good care of us during the corona crisis, and after that I meditated a little bit while listening to the birds. My human made live footage of me playing hide and seek with my dogfriends, see below.

Geplaatst op 4 Reacties

Virtuele knuffel

🇾🇪 Ons mens moet thuiswerken in verband met het coronavirus. Tijdens haar pauze hebben we een kopje thee met haar gedronken en hebben we haar wat positieve energie en feetjes liefde gegeven. We denken dat iedereen nu wel een beetje extra liefde en verzorging nodig heeft. Daarom bij deze ook een grote virtuele knuffel voor jullie! 🤗💕

🇬🇧 Our human has to work from home because of the coronavirus. During her break we shared a cup of tea with her and gave her some positive energy and fairylove. We think everyone needs a bit of extra love and care at the moment. So here is a big virtual hug for you to! 🤗💕

Geplaatst op 6 Reacties

Zorg voor jezelf en elkaar

🇾🇪 Goedemorgen lieve vrienden. Ik wip even langs om hallo te zeggen, ik hoop dat jullie allemaal in orde zijn. Zoals jullie kunnen zien geniet ik van het ochtendzonnetje samen met mijn hondenvriendin Lana. We wensen iedereen een fijne dag. Maak je niet al te druk. Zorg goed voor jezelf en elkaar en probeer gezond te blijven!

🇬🇧 Good morning dear friends. I am just dropping in to say hello and wish you all well. As you can see my dogfriend Lana and I are enjoying the morningsun together. We wish all of you a good day. Don’t worry to much. Take care of yourself and eachother, and try to stay healthy!

Geplaatst op 1 Reactie

Even geen feestjes

🇾🇪 Vandaag heb ik, oudoom Blue, een praatje gemaakt met mijn neefjes in de zon. Sprok was een beetje depressief, zoals je op de eerste foto kunt zien. Hij voelde zich slecht omdat mijn welkomstfeest eerst niet door kon gaan omdat hij uit een boom viel en zijn been brak, en nu niet door kan gaan vanwege het corona-virus dat rondgaat. Het is een beetje eng, dat virus, vinden jullie ook niet? We weten niet of kabouters en feetjes het virus kunnen krijgen, maar we gaan geen risico’s nemen. Ik zei tegen Sprok dat hij zich niet rot moet voelen. Er hoeft niet per se een feest ter ere van mij gegeven te worden, en ik heb inmiddels toch iedereen al ontmoet. Het is veel belangrijker om allemaal gezond te blijven. Gelukkig had ik een verrassing in petto om mijn beide neven op te vrolijken.

Zoals je op de andere foto’s kunt zien, heb ik ze de cadeaus gegeven die ik uit Finland heb meegenomen. Eerst liet ik ze de grote bloemen- en plantenencyclopedie zien. Ik denk dat de feetjes er erg blij mee zullen zijn.

Vervolgens liet ik ze de houten fluit zien, handgemaakt door een kaboutervriend uit Finland. Chip was verrukt. Hij vroeg me meteen om hem te leren spelen. Natuurlijk ga ik het hem leren!

Het laatste cadeau is heel bijzonder. Het is een diamant die ik zelf heb gevonden in één van de grotten die ik heb verkend. Ik liet mijn neefjes zien hoe mooi hij schittert in het zonlicht.

De diamant is een perfect cadeau voor een heel speciale gelegenheid, bijvoorbeeld wanneer een van mijn neefjes ooit met een lief kaboutermeisje trouwt en haar een mooi huwelijkscadeau wil geven. Tot die tijd bewaren we de diamant op een veilige plaats.

Sprok en Chip waren erg blij met de cadeaus. Ze kunnen niet wachten om ze aan de feetjes te laten zien.

🇬🇧 Today I, Great Uncle Blue, had a chat with my nephews in the sun. Sprok was a little depressed as you can see in the first picture. He felt bad because first my welcome home party was cancelled because he fell from a tree and broke his leg, and now they cannot throw a party because of the Corona virus that’s going around. It is a bit scary, don’t you think so? We don’t know if we gnomes and fairies can get the virus, but we are not going to take any risks. I told Sprok not to feel bad. I don’t necessarily have to have a party in my honor and I’ve met everyone already anyway. It is more important to all stay healthy. Fortunately, I had a surprise in store to cheer up both my nephews. As you can see in the other pictures I gave them the gifts that I brought from Finland. First I showed them the big flower and plant encyclopedia. I think the fairies will be very happy with it. Then I showed them the wooden flute, handmade by a gnome friend from Finland. Chip was thrilled. He immediately asked me to teach him to play. Of course I will teach him! The last gift is very special. It is a diamond that I found myself in one of the caves I explored. I showed my nephews how beautifully it shines in the sunlight. The diamond is a perfect gift for a very special occasion, for example when one of my nephews ever marries a sweet gnomegirl and wants to give her a beautiful wedding gift. Until then we will keep the diamond in a safe place. Sprok and Chip were very happy with the gifts. They can’t wait to show their fairy friends.